پلن مورد نظر را انتخاب نمایید

در صورت عدم رضایت تا ۷ روز مبلغ سرویس عودت داده می شود

هاست ایران پلن ۱

۱۰۰ مگابایت فضا
۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱ عدد پارک دامین
۱ عدد اد دامین
۱ عدد ساب دامین
۱ عدد دیتابیس
۲ عدد ftp اکانت
۲ عدد ایمیل اکانت
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک SSD
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگابایت
I/O سرور ۱۰ مگابایت
آپتایم ۹۹.۹%
۵.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۱۵.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۶۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست ایران پلن ۲

۲۰۰ مگابایت فضا
۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱ عدد پارک دامین
۱ عدد اد دامین
۲ عدد ساب دامین
۲ عدد دیتابیس
۳ عدد ftp اکانت
۳ عدد ایمیل اکانت
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک SSD
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگابایت
I/O سرور ۱۰ مگابایت
آپتایم ۹۹.۹%
۸.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۲۴.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۹۶.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست ایران پلن ۳

۵۰۰ مگابایت فضا
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱ عدد پارک دامین
۱ عدد اد دامین
۳ عدد ساب دامین
۳ عدد دیتابیس
۴ عدد ftp اکانت
۴ عدد ایمیل اکانت
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک SSD
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگابایت
I/O سرور ۱۰ مگابایت
آپتایم ۹۹.۹%
۱۲.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۳۶.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۱۴۴.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست ایران پلن ۴

۱۰۰۰ مگابایت فضا
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۲ عدد پارک دامین
۲ عدد اد دامین
۴ عدد ساب دامین
۴ عدد دیتابیس
۵ عدد ftp اکانت
۵ عدد ایمیل اکانت
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک SSD
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگابایت
I/O سرور ۱۰ مگابایت
آپتایم ۹۹.۹%
۱۵.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۴۵.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۱۸۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست ایران پلن ۵

۲۰۰۰ مگابایت فضا
۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۳ عدد پارک دامین
۳ عدد اد دامین
۵ عدد ساب دامین
۵ عدد دیتابیس
۶ عدد ftp اکانت
۶ عدد ایمیل اکانت
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک SSD
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگابایت
I/O سرور ۱۰ مگابایت
آپتایم ۹۹.۹%
۱۸.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۵۴.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۲۱۶.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست ایران پلن ۶

۳۰۰۰ مگابایت فضا
۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۴ عدد پارک دامین
۴ عدد اد دامین
۶ عدد ساب دامین
۶ عدد دیتابیس
۷ عدد ftp اکانت
۷ عدد ایمیل اکانت
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک SSD
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگابایت
I/O سرور ۱۰ مگابایت
آپتایم ۹۹.۹%
۲۱.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۶۳.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۲۵۲.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست ایران پلن ۷

۵۰۰۰ مگابایت فضا
۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۵ عدد پارک دامین
۵ عدد اد دامین
۷ عدد ساب دامین
۷ عدد دیتابیس
۸ عدد ftp اکانت
۸ عدد ایمیل اکانت
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک SSD
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگابایت
I/O سرور ۱۰ مگابایت
آپتایم ۹۹.۹%
۲۵.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۷۵.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۳۰۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست ایران پلن ۸

۱۰۰۰۰ مگابایت فضا
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۶ عدد پارک دامین
۶ عدد اد دامین
۸ عدد ساب دامین
۸ عدد دیتابیس
۹ عدد ftp اکانت
۹ عدد ایمیل اکانت
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک SSD
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگابایت
I/O سرور ۱۰ مگابایت
آپتایم ۹۹.۹%
۲۸.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۸۴.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۳۳۶.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست ایران پلن ویژه

نامحدود فضا
نامحدود ترافیک ماهانه
۷ عدد پارک دامین
۷ عدد اد دامین
۹ عدد ساب دامین
۹ عدد دیتابیس
نامحدود عدد ftp اکانت
نامحدود عدد ایمیل اکانت
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک SSD
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگابایت
I/O سرور ۱۰ مگابایت
آپتایم ۹۹.۹%
۳۰.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۸۰.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه پس از ۱۱٪ تخفیف
۳۰۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه پس از ۱۶٪ تخفیف