پلن مورد نظر را انتخاب نمایید

عودت هزینه تا 12 ساعت بعد از خرید در صورت عدم رضایت

هاست دایرکت ادمین پلن ۱

۱ گیگابایت فضا
۲۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
۳ تعداد پارک دامین
۹ تعداد ساب دامین
۳ اکانت ایمیل
۲۴ ساعته پشتیبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۱۲.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۳۵.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۷۰.۰۰۰ تومان هزینه شش ماهه
۱۴۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۲

۲ گیگابایت فضا
۴۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
۶ تعداد پارک دامین
۱۸ تعداد ساب دامین
۶ اکانت ایمیل
۲۴ ساعته پشتیبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۱۵.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۴۴.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۸۸.۰۰۰ تومان هزینه شش ماهه
۱۷۵.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۳

۳ گیگابایت فضا
۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
۹ تعداد پارک دامین
۲۷ تعداد ساب دامین
۹ اکانت ایمیل
۲۴ ساعته پشتیبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۱۸.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۵۲.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۱۰۴.۰۰۰ تومان هزینه شش ماهه
۲۱۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۴

۵ گیگابایت فضا
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
۱۵ تعداد پارک دامین
۴۵ تعداد ساب دامین
۱۵ اکانت ایمیل
۲۴ ساعته پشتیبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۲۴.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۷۰.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۱۴۰.۰۰۰ تومان هزینه شش ماهه
۲۸۲.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

هاست دایرکت ادمین پلن ۵

نامحدود گیگابایت فضا
نامحدود گیگابایت ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد پارک دامین
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
۲۴ ساعته پشتیبانی
کنترل پنل دایرکت ادمین
هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
۳۰.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
۹۰.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
۱۸۰.۰۰۰ تومان هزینه شش ماهه
۳۶۰.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه